hermansvliegenarchitecten

Bureau:

hermansvliegenarchitecten is het architectenbureau van Ed Vliegen en Joep Hermans.
Sinds 2002 voeren wij architectenwerkzaamheden uit onder deze naam in heel Limburg en daarbuiten. hermansvliegenarchitecten is een jong bureau met een ruime ervaring. Wij werken aan opdrachten van grote diversiteit, zowel stedenbouwkundige-, architectonische- als interieuropdrachten. Naast gestapelde en grondgebonden woningbouwprojecten omvat onze portfolio ook utiliteitsgebouwen in de gezondheidssector, welzijnssector en horeca.

Wat ons voor ogen staat is: een scherp ontwerp tot realisatie brengen, als het ware “een droom laten landen”. Wij onderscheiden ons door gedurfde oplossingen voor complexe architectonische ontwerpopdrachten voor te stellen, veelal in een binnenstedelijke context. De ontwerpen komen tot stand-in een atelier werkwijze waarbij het programma van eisen, de relatie met de context en het overleg met opdrachtgever en overheid de leidraad vormen. Een kritische houding ten opzichte van de uitgangspunten wordt daarbij niet geschuwd. Dit alles om te komen tot een ontwerp dat door alle partijen wordt gedragen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd en aangestuurd vanuit ons kantoor, Het Remigiushuis te Schimmert. Tekenwerkzaamheden worden uitgevoerd met het CAD-systeem Arkey en de ASD. Om alle tekeningen te voorzien van actuele, eenduidige product- en bouwdeeldefinities, maken wij gebruik van de de digitale bouwbibliotheek van BouwConnect.
Tijdens alle fasen van de architectenwerkzaam-heden worden de budgetten bewaakt door ramingen en calculaties op te stellen.

Maquettes, renderings, collages en fotomontages worden gemaakt om het ontwerp voor alle partijen inzichtelijk te maken en mensen te enthousiasmeren. Installatietechnische, akoestische en constructieve adviezen worden kritisch beoordeeld en zorgvuldig geïntegreerd in de plannen tijdens bouwvoorbereidingsfase.
De laatste jaren zien wij ( onder druk van steeds aangescherpte wetgeving ) steeds meer aandacht en bewustwording voor duurzaam bouwen en duurzaam gebruiken van gebouwen. Om inhoudelijk mee te denken op dit gebied, maar ook om architectuur en energiehuishouding goed op elkaar af te stemmen en te integreren, voeren wij de energie-prestatie berekeningen voor woongebouwen en utiliteitsgebouwen, infiltratieberekeningen en daglichtberekeningen zelf uit. Door slimme bouwsystemen toe te passen, waar mogelijk, kan bespaard worden op materiaal, materieel, afval en manuren. Duurzaam bouwen hoeft niet duurder te zijn dan traditioneel bouwen.
Een ander aspect van duurzaamheid is volgens ons het (her)gebruik van bestaande structuren, zowel bouwkundig, stedenbouwkundig en landschappelijk. Extra aandacht gaat daarbij uit naar het cultuurhistorisch erfgoed, dat door restauratie en duurzaam hergebruik een zinvolle invulling krijgt. Een zorgvuldige werkwijze is daarbij een vereiste.

Na de ontwerp- en bouwvoorbereidingsfase worden alle gegevens in de vorm van uitvoeringstekeningen, zorgvuldig en compleet overgedragen aan de uitvoerende partijen en blijven wij alert op een accurate en vakbekwame uitvoering.

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam.

De DNR 2011 kunt u eenvoudig downloaden via deze link, De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011

Terug