Herbestemming Stadsbrouwerij de Ridder Maastricht

 

Project: Prijsvraagontwerp voor herbestemming van de voormalige stadsbrouwerij De Ridder te Maastricht

Opdrachtgevers: Janssen de Jong Plancoördinatie

Ontwerp: 2003

Vogelvluchtperpektief

Behoud het goede
Het plan van Janssen de Jong Plancoördinatie is gebaseerd op het respecteren van de monumentale historische bebouwing die het huidige Ridder-complex rijk is. Alle Rijksmonumenten, (voorlopige) gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden blijven gehandhaafd en worden vakkundig opgeknapt in overleg met deskundigen van Monumentenzorg.
Het contrast met de moderne architectuur die aan, een weer teruggebracht binnenhof, de “Riddercour”, komt te liggen, versterkt de historische uitstraling van de karakteristieke oorspronkelijke bebouwing.

Functieoverzicht
Het zwaartepunt in het gerenoveerde Riddercomplex komt te liggen op een kleinschalige woonfunctie. Daarnaast vinden twee beperkte horecafuncties hun onderdak in het complex: het monumentale ketelhuis en de skybar. Tenslotte zal op de hoek van de Oeverwal en de Wycker Heidenstraat een kleine commerciële ruimte (detailhandel) opgenomen worden.
Binnen de woonfunctie worden drie woningtypen gerealiseerd:
• Bestaande woningen aan de Oeverwal en aan de Wycker Pastoorstraat, die veelal gerenoveerd, aangepast en uitgebreid worden.
• Nieuwe stadswoningen binnen het bouwblok die zich verticaal ontwikkelen naar ruime dakterrassen.
• Loftachtige appartementen in de het bestaande brouw- en filterhuis.

Brouwhuis
Het brouwhuis staat op de Rijksmonumentenlijst. In ons ontwerp komt het brouwhuis weer vrij te staan aan de nieuwe binnencour, zoals oorspronkelijk het geval was. Restauratie van de voorgevel en de toevoeging van een compacte lift met glazen kooi, zal in nauwe samenwerking met de gemeente Maastricht en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg plaatsvinden.
Het originele ketelhuis - waarvan het interieur ook als monument beschermd is - blijft intact. Op de begane grond kan een toiletgroep gerealiseerd worden, waardoor het brouwhuis gebruikt kan worden voor besloten bijeenkomsten en als kleine tentoonstellingsruimte. Deze openbare functies kunnen desgewenst toegevoegd worden aan het belendende café Klinkers.
Het brouwhuis zal bij bijzondere gelegenheden, zoals de Open Monumentendag, opengesteld worden voor het publiek.

 

Fotomontage van de cour

Filterhuis
Het filterhuis staat op de voorlopige lijst van gemeentelijke monumenten. De kenmerkende rode neonletters van ‘De Ridder’ vormen de enige nokreclame die in Maastricht bestaat. De onderste vijf bouwlagen van het filterhuis gaan dienst doen als woningen. De bovenste als skybar. Deze skybar op de bovenste verdiepingen van het filterhuis biedt de bezoeker een grandioos panorama over Maastricht.
De uitstraling die de skybar heeft naar de omgeving, laat zien dat er wat gebeurt op deze unieke plek in de stad. De authentieke lichtreclame van ‘De Ridder’ kan zijn plaats op de nok behouden. De definitieve uitwerking en invulling van de skybar, bijvoorbeeld als toprestaurant of loungecafé, zullen afgestemd worden op de exploitatietechnische en praktische mogelijkheden.

Parkeren
De parkeervoorziening voor de bewoners van het complex wordt volledig uit het zicht opgelost door de realisatie van een compacte ondergrondse stallinggarage tussen het filterhuis en de bebouwing aan de Oeverwal. De ingang van de parkeerkelder voor de bewoners bevindt zich achter de linker garagepoort aan de Oeverwal.
In de uitwerking van de garage zijn twee varianten mogelijk:
• Handhaven bestaande gewelvenkelders. De auto’s komen achter de poort op een autolift te staan. Een automatisch parkeersysteem met rijdende ‘pallets’ parkeert de auto’s in de bestaande gewelvenkelders.
• Aanleggen nieuwe parkeerkelder. De bestaande gewelvenkelders worden tot op de vloer gesloopt en er wordt een nieuwe kelder gerealiseerd onder de binnencour. De inrit van de nieuwe parkeerkelder bevindt zich eveneens achter de linker poort aan de Oeverwal.
Beide varianten zijn financieel realiseerbaar. Welke variant de voorkeur geniet dient bij de nadere uitwerking nog afgewogen te worden.

Publieke openstelling binnencour
De nieuwe binnencour die het hart van het nieuwe Ridder-complex gaat vormen zal voor het publiekelijk toegankelijk zijn via de rechter grote poort aan de Oeverwal, de Bostelpoort aan de Wycker Pastoorstraat en de nieuwe ontsluiting aan de Wycker Heidenstraat. Hierdoor ontstaat voor de nieuwsgierige stadsbezoeker een informele wandelroute die een klein verborgen pareltje openbaart. Het onderhoud en beheer van de binnencour worden ondergebracht bij de Vereniging Van Eigenaars.

hermansvliegenarchitecten i.s.m. Simon Zumstein

Impressie van de nachtelijke situatie

 

Terug