©2009 hermansvliegenarchitecten

Maquette

Project: Ontwikkelingsvisie Sportpark Hulsberg
Opdrachtgever: Ed Vliegen en Joep Hermans

Ontwerp / realisatie: 5 mei 2009 inspraakvariant 2, 25 mei 2009 inspraakvariant 2A / -

Bouwen in het Sportpark van Hulsberg vraagt om een buitengewoon consciëntieuze aanpak, omdat velen van ons het huidige cultuur- en natuurlandschap erg waardevol en mooi vinden. Wij hebben dan ook gestreefd met deze inspraakvariant naar een zo vanzelfsprekend mogelijke symbiose tussen bebouwde structuur en het aanwezige landschap.
Zo zal een uniek Sportpark met een nieuwe brede school kunnen ontstaan van een representatieve aard, die vooral door de natuur zal worden gedragen.

Ed Vliegen, geboren en getogen in Hulsberg heeft een eigen visie opgesteld voor de ontwikkeling van het sportparkgebied te Hulsberg. Als ( oud ) bewoner van deze levendige kern weet ik dat een ontwikkelingsvisie voor dit gebied kritisch beoordeeld zal worden door alle betrokkenen.
Om een duidelijk beeld te scheppen heb ik samen met Joep Hermans, inwoner van Hulsberg en compagnon van het architectenbureau hermansvliegenarchitecten te Schimmert, onze versie van de toekomstige plannen opgetekend in opeenvolgende fasen. Op deze manier kan ieder zich een voorstelling maken van de veranderende verschijningsvorm door de tijd.

Onderdeel van deze ontwikkelingsvisie is een raming van de grondexploitatie. Voor deze expertise zijn wij te rade gegaan bij Gèr Brouwers en André Brouwers van Leudal Ontwikkeling b.v. te Hulsberg. Zij hebben in nauw overleg met ons de raming grondexploitatie geschreven voor deze inspraakvariant.
De uiteindelijke ruimtelijke verschijning hebben we gevisualiseerd middels een stedenbouwkundige maquette.

Het basisplan Ontwikkelingsvisie Sportpark Hulsberg van hermansvliegenarchitecten bestaat uit:
Handhaven van zoveel mogelijk aanwezige groenstructuren en bestaande dassenburchten; Essentieel in ons plan is de aanleg van een rondweg voor het plangebied; vanaf de Mesweg zal een nieuwe weg gemaakt worden die aan te sluiten is op de bestaande Sportparklaan. Hierdoor zal er een logische infrastructuur ontstaan die enerzijds tot doel heeft de verkeersdruk op de bestaande Sportparklaan zo min mogelijk te verhogen, en anderzijds de gemeenschapsvoorzieningen optimaal te ontsluiten.Verder voorziet het plan in de nieuwbouw van een kantine met kleedloken. Dit clubgebouw heeft een alzijdige oriëntatie en is te gebruiken door de voetbalvereniging als ook de tennisclub. De bestaande tennisvelden kunnen gedurende de gefaseerde uitvoering van de plannen blijven functioneren. Langs de nieuwe weg worden insteekparkeerplaatsen voorzien voor dagelijks gebruik door de sporters van beide verenigingen.
Voorzien in een goede en ruime parkeergelegenheid op de bestaande locatie van de sporthal.Deze parkeergelegenheid biedt ruimschoots plaatsen voor de school, de binnensporters, als ook overloop van de buitensporten. Met de aanleg van een goede parkeerplaats willen we het bestaande Sportpark optimaal ontlasten van het bezoekersparkeren. De bestaande weg de “Kaalstreek” komt te vervallen.
Realisatie van een brede school met kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, bibliotheek en een zoen en zoefstrook. De groepslokalen zijn gegroepeerd rondom een patio. Deze patio wordt centraal ontsloten vanaf de parkeervoorziening en de zoen en zoefstrook. Kinderdagverblijf, BSO, bibliotheek en de lokalen van de onderbouw zijn gelegen op de begane grond. De lokalen van de midden- en bovenbouw liggen op de verdieping.

Vanuit het basisplan zijn er meerdere opties mogelijk om te komen tot een financieel verantwoord, optimaal ordeningsprincipe.
Het aanleggen van kunstgrasvelden op de bestaande voetbalvelden.
Het realiseren van een nieuw gemeenschapshuis. Het gemeenschapshuis ligt naast de sporthal en heeft hierdoor afstand tot de woningen om mogelijke overlast te voorkomen.

Het bestaande gebied Sportpark is een complexe context, ruimtelijk zowel als sociaal. Het nieuwe plan wil bestaand en nieuw dienen. Door het realiseren van nieuwe tennisvelden ontstaat de mogelijkheid woningen op de locatie van de bestaande tennisvelden te voorzien die op een vanzelfsprekende manier aansluiten op de bestaande woningen van de Sportparklaan en de Gouverneur Houbenstraat.

Anders dan uitbreidende nieuwbouw aan de rand van het dorp heeft deze opgave veel meer een allesomvattend karakter dat Hulsberg op een verantwoorde wijze bij de tijd zal houden.

Ontwikkelingsvisie Sportpark Hulsberg©2009 hermansvliegenarchitecten

Inspraakvariant 2, streefbeeld met nieuwbouw woningen

 

©2009 hermansvliegenarchitecten

Inspraakvarient 2A, streefbeeld zonder woningbouw

Klik hier voor de dia-presentatie zoals gepresenteerd aan College, Raadsleden en belanghebbenden tijdens het Ronde Tafel Gesprek op 19 mei 2009.

In de Raadsvergadering van 2 juni 2009 is deze visie door de Gemeenteraad aangenomen in het geamendeerde raadsvoorstel.

Terug