Stedenbouwkundig plan Kapel in 't Zand te Roermond

Isometrie

 

Perspectief

 

Project: Stedenbouwkundig voorstel Kapel in 't Zand

Opdrachtgever: Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling

Ontwerp / realisatie: 2002 / -

 

Stedenbouwkundig ontwerp voor de besloten architectenprijsvraag voor het woningbouwproject Kapel in 't Zand te Roermond.

Het plangebied ligt opgesloten tussen de te herstructureren Heinsbergerweg aan de oostzijde, het kloosterpark en de kloostertuin aan de westzijde en het voorterrein van het klooster aan de noordzijde. Het klooster is bewoond door de Congregatie Paters Redemptoristen en hoort bij de kapel van Onze lieve Vrouw in 't zand, een bedevaartsplaats van Maria.In de voormalige kloostertuin projecteren wij twee kleine appartementenblokken die zich oriënteren op de het te handhaven deel van de kloostertuin en het kloosterpark met de kruiswegstatie. Tussen de appartementenblokken zijn grondgebonden woningen gepland die allen zichtcontact hebben met de kloostertuin.
Het meest zuidelijke bebouwingsblok bestaat uit eengezinswoningen met garage en een kleine tuin de overige grondgebonden woningen zijn als drive-in type gedacht.
De gekozen structuur maakt het kloosterpark, de kloostertuin en de kruiswegstatie daarnaast zichtbaar, en in de toekomomst eventueel toegankelijk vanaf de openbare weg.
Parkeren is voor de grondgebonden woningen individueel opgelost door de, al dan niet, inpandige garage. De bewoners van de appartementen parkeren onder de gebouwen. Delen van de tuinmuur worden gehandhaafd en gerestaureerd zodat het nieuwbouwproject gevoelsmatig gesitueerd is in de tuin.

Totaal 29 appartementen en 15 grondgebonden woningen:

 

Situatie

 

Terug